Under sommaren och hösten har vi målat om Jörns järnvägsstation samt det intilliggande bostadshuset som ligger ett stenkast  norr om stationen.

Järnvägsstationen är målad med äkta linoljefärg och trätjära medan bostadshuset och förrådet är målat med falu röd färg och knutar och dörrar med linoljefärg.

Vi har även renoverat väntsalsdelen som används som café av föreningen Rallarosen. Där har vi återställt tak till ursprungligt skick genom att måla tak och takåsar med ursprungliga linoljekulörer.