Jörn

Det sker även invändiga renoveringar av våra hus där vi nu kommer fortsätta renovera trapphusen i både järnvägsstationen och bostadshuset.

Under nästa år avser vi att restaurera stationsparken mellan järnvägsstationen och det gamla järnvägshotellet.

Parken kommer att bli en grön oas, som resenärerna kan vara i under den varma årstiden. Restaureringen sker i samverkan med länsstyrelsen och landskapsarkitekten Ingemar Hillerström (styrelseledamot i Svenska Järnvägsstationer).

Designen i parken kommer att återskapas till hur den såg ut under 60-talet.

Här nedan ser ni en bild på hur den kommande stationsparken är tänkt att se ut.