Svenska JärnvägsStationer AB är ett familjeföretag med passion. Vår verksamhet grundar sig i viljan att göra stationshusen mer energieffektiva, miljövänliga och kulturhistoriskt intressanta.

Vi äger fem stationshus i Norrland, från Långsele som den sydligaste stationen till Murjek ända uppe vid polcirkeln. Sedan 2009 har vi köpt, tagit hand om och hyrt ut dessa spännande hus med mycket historia.