Styrelsemedlemmar i Svenska JärnvägsStationer AB

Urban Tholfsson, styrelseordförande: urban(at)sjsab.se, 0736 – 00 63 70

Ida Tholfsson, styrelseledamot: ida(at)sjsab.se.

Max Tholfsson, suppleant.

Hitta oss på Facebook här