Mellansel station är, precis som Jörn station, en byggnad med gamla anor. Ritad av SJ:s arkitekt Folke Zettervall uppfördes den i början av 1890-talet. Mellansel station är ett otroligt vackert tjärat timmerhus i två våningar, med många fornnordiska dekorationer som går i vitt och rött. Likheten mellan Jörn och Mellansel stationer är slående. På gamla ritningar från Jörn går det till och med att se överstrykningar av namnet Mellansel – för att ersättas av Jörn station. Jörn station är dock spegelvänd i jämförelse med Mellansel station. Zettervall ville kanske  ha variation…

Mellansel station